Skelbiama Lietuvių kino apdovanojimų paraiškų teikimo pradžia

Publikavo / Kov 29, 2018 / Kategorijos: Naujienos

Lietuvių kino akademija skelbia kvietimą teikti paraiškas XI-ms Lietuvių
kino apdovanojimams (toliau – Apdovanojimai).

Apdovanojimai yra teikiami už kino filmus, kurių viešai prieinama oficiali
peržiūra (vaidybinio ilgametražio filmo – ne mažiau kaip 5 (penkios)
komercinės peržiūros) įvyko nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio
1 d.

Kūrinio sukūrimo pabaiga laikoma įvykus oficialiai nacionalinei premjerai.

Apdovanojimams gali būti teikiami tik nacionaliniai filmai. Sąvoka
„nacionalinis filmas“ turi būti suprantama taip, kaip ją apibrėžia LR Kino
įstatymas.

Paraišką pateikti turi teisę filmo teisių turėtojas (pvz. prodiuseris).
Paraiškų teikimo ir vertinimo terminai:
Užpildytos paraiškos pateikiamos TIK elektroniniu būdu nuo 2018 metų kovo
mėn. 28 d. 00:00 iki 2018 metų balandžio mėn. 15 d. 24:00

Tarybos sudaryta Atrankos vertinimo komisija darbą pradeda 2018 m. balandžio
16 d., Komisijos protokolas su siūlomais nominantais Tarybai pateikiamas iki
2018 m. gegužės 9 d. 18 val.

Laureatus iš nominuotųjų sąrašo kiekvienoje kategorijoje renka LiKA tikrieji
nariai slaptu balsavimu elektroniniu būdu nuo 2018 m. gegužės 11 d. 00.00
val. iki 2018 m. birželio 4 d. 24.00 val.

Susumuotus LiKA narių balsavimo rezultatus Tarybos patvirtinta advokatų
kontora pateikia Tarybos pirmininkui/-ei arba jo/jos įgaliotam Tarybos
nariui ne anksčiau nei 3 val. iki paskelbtos Apdovanojimų ceremonijos
pradžios.

2018 metais apdovanojimai bus teikiami oficialaus renginio metu Vilniuje.
Apdovanojimų data bus skelbiama vėliau.

Paraiškos formą rasite čia >>>.
<http://www.lika.lt/paraiska-sidabrine-gerve>
Apdovanojimų nuostatus rasite čia >>>.
<http://www.lika.lt/sites/default/files/SG2018_nuostatai_final_0.pdf>

Papildomos informacijos dėl paraiškų teikimo teiraukitės:
VšĮ Lietuvių kino akademija
Direktorė Lina Buzelytė tel. 8 679 55935 | info@lika.lt
<mailto:info@lika.lt>