Pasirašytas Lietuvos ir Prancūzijos Vyriausybių susitarimas dėl bendros kino filmų gamybos

Publikavo / Lie 2, 2015 / Kategorijos: Naujienos

Paryžiuje Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Prancūzijos kultūros ministrė Fleur Pellerin pasirašė Lietuvos ir Prancūzijos vyriausybių susitarimą dėl bendros kino filmų gamybos, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Lietuvos ir Prancūzijos kino kūrėjų bendradarbiavimui.
Nuo 1999 m. Lietuva ratifikavo Europos konvenciją dėl bendros kino filmų gamybos. Ja remiantis dalyvaujama „Eurimages“ fonde, kuris teikia paramą bendrai gaminamiems filmams. Nors konvencija ir nustato esminius reikalavimus bendrai gamybai, vis tik nemažai klausimų, susijusių su specifiniais atskirų šalių kino gamybos, finansavimo ir platinimo aspektais lieka neaptarta. Todėl ir konvencijos šalys pasirašo dvišalius susitarimus, tiksliau atliepiančius konkrečių valstybių kino sektoriaus specifiką.
Nors tai pirmoji Lietuvos dvišalė bendros filmų gamybos sutartis, Lietuvos prodiuseriai didžiąją dalį sumanymų ir iki šiol įgyvendino bendradarbiaudami su kitų šalių kino gamintojais.
Su Prancūzijos partneriais sukurta 15 bendros gamybos filmų. Be jokios abejonės, ryškiausia abi šalies siejanti kino asmenybė – režisierius Šarūnas Bartas. Šiais metais didelio tarptautinio pripažinimo sulaukė režisierės Alantės Kavaitės filmas „Sangailė“, kuris 2015 m. „Sundance“ kino festivalyje (JAV) pelnė apdovanojimą už geriausią režisūros darbą konkursinėje vaidybinių filmų programoje. Pastaruoju metu su partneriais iš Prancūzijos kuriami dar du filmai.
Susitarime ne tik aptariamas bendros filmų gamybos statuso suteikimo klausimas, bet ir numatoma siekti pusiausvyros remiant abiejų šalių kūrėjų sumanymus. Susitarimas numato, kad gavę bendros gamybos statusą filmai bus kiekvienoje šalyje laikomi nacionaliniais ir galės naudotis tokiems filmams suteikiamomis paramos galimybėmis.
Tikimasi, kad šio Vyriausybių susitarimo pasirašymas paskatins abiejų šalių kino kūrėjus dažniau imtis bendrų sumanymų įgyvendinimo.
Už sutarties įgyvendinimą bus atsakingas Lietuvos kino centras ir Prancūzijos Nacionalinis kino centras (Centre national du cinéma et de l’image animée).
Su darbo vizitu Paryžiuje besilankantis kultūros ministras Š. Birutis taip pat apsilankė Prancūzijos nacionalinėje filmotekoje. Susitikimo su direktoriumi Serge Toubiana buvo aptarta iniciatyva surengti šioje reikšmingoje kino institucijoje Lietuvos kino pristatymą.