NPA valdybos posėdis

Publikavo / Bal 23, 2013 / Kategorijos: Naujienos, NPA

Pranešame, jog balandžio 24 d. 16 val., Labdarių g. 5  yra skelbiamas NPA valdybos posėdis.

Susirinkimo darbotvarkė:
– Pasiruošimas susitikimui su LKC:
  – Tinkamos finansuoti išlaidos; lėšų skyrimas.
  –  Finansuojamo projekto vykdymas; atsiskaitymas už skirtą finansavimą;
     projekto vykdymo kontrolė.
  –  KRF bei kiti klausimai.