Eilinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Publikavo / Vas 19, 2013 / Kategorijos: Naujienos, NPA

Nepriklausomų prodiuserių asociacija skelbia apie eilinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą, kuris vyks 2013 m. kovo 4 d. 10 val. Labdarių g. 5, Vilnius. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas; 2. NPA 2012 m. finansinės ataskaitos aptarimas; 3.NPA 2012 m. veiklos ataskaitos aptarimas; 4. Naujos valdybos rinkimai; 5. Kiti klausimai. Susirinkimas šaukiamas asociacijos valdybos iniciatyva.